Σε συντομία / Über uns

Ελληνική Κοινότητα Δρέσδης
Martin-Luther-Str. 21
01099 Δρέσδη

Η Κοινότητα δεν έχει προς το παρόν τακτικές ώρες λειτουργίας για το κοινό. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να έρθετε στη συνάντηση κάποιας ομάδας ή να μας στείλετε μήνυμα στην παρακάτω διεύθυνση:

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας
griechische-gemeinde-dresden@gmx.de

___________________________________________________________________________

Οι ιστορικές ρίζες της κοινότητάς μας φτάνουν στα τέλη της δεκαετίας του 40 του περασμένου πλέον αιώνα, όταν κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, πάνω από 1.200 παιδιά έφτασαν για να σωθούν, για να βρουν καταφύγιο και θαλπωρή στη Δρέσδη και το Ραντεμπόιλ.

Αποτελούν την ιστορική και ζωντανή γέφυρα με τους νέους ανθρώπους που πλαισιώνουν την κοινότητά μας σήμερα, και που πολλοί από αυτούς αναγκάστηκαν την τελευταία δεκαετία να εγκαταλείψουν την Ελλάδα και να εγκατασταθούν στη Δρέσδη

Για όλους αυτούς, αλλά και για τους φίλους της Ελλάδας, υπάρχει η Ελληνική Κοινότητα Δρέσδης, ως πόλος έλξης και δημιουργίας, με συλλογική δράση και λειτουργία.

___________________________________________________________________________ 

Die historischen Wurzeln unserer Gemeinde reichen bis in die späten 1940er Jahre des nun  letzten Jahrhunderts zurück, als mehr als 1.200 Kinder während des Bürgerkriegs gerettet wurden und in Dresden und Radebeul Zuflucht und Fürsorge fanden. 

Sie sind die historische und lebendige Brücke zu den jungen Menschen unserer Gemeinde, von denen viele im letzten Jahrzehnt gezwungen waren, die Heimat zu verlassen in Richtung Dresden zu verlassen.

Für sie alle, aber auch für die Freunde Griechenlands in Dresden, ist die Griechische Gemeinde da, als Pol gemeinsamer Aktivitäten und gemeinsamer Anstrengungen.