Η ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ


Πληροφορίες για τις εκδηλώσεις μας μπορείτε να δείτε στο Facebook της κοινότητας μας

εδώ: https://www.facebook.com/greek.community.dresden