Αγγελίες/Anzeigen

Στο σημείο αυτό δημοσιεύονται προσωπικές αγγελίες μελών και φίλων της Ελληνικής Κοινότητας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Για την ορθότητα του περιεχομένου, για την οποία το Δ.Σ. δεν φέρει ευθύνη, είναι υπεύθυνοι οι ίδιοι οι συντάκτες των αγγελιών.
Επικοινωνία: griechische-gemeinde-dresden@gmx.de 

Unter diesem Menüpunkt werden persönliche, nicht profitorientierte Anzeigen von Mitgliedern und Freunden der Griechischen Gemeinde veröffentlicht. Für die Richtigkeit der Inhalte zeichnen sich die jeweiligen Verfasser, und nicht der Vorstand,  verantwortlich.
Kontakt:
griechische-gemeinde-dresden@gmx.de